Oznakowanie poziome

Są różnorodne typy maszyn. Są w stanie to być machiny budownicze, rolnicze lub też inne. Maszynami służącymi do budowy oraz rekonstrukcji dróg czy też ulic są maszyny drogowe proponujące także oznakowanie poziome. Wyróżniamy różnorodne typy maszyn drogowych a to znaczy do budowy powierzchni stosowane są sprzętu takie jak frezarka asfaltu. Jest to maszyna służąca do usuwania warstw z dróg. Służy też do wyrównywania nawierzchni danej drogi. Innym narzędziem jest otaczarka. Służy do konstruowania tak oznaczanej masy bitumicznej. Dodatkowym narzędziem do takiej pracy jest walec drogowy. Używana jest do zagęszczania mas lub też gruntów. Inne rodzaje maszyn takie jak równiarka czy spycharka służą do tak nazywanych robót ziemnych. Spycharka służy do przesuwania jakiegoś urobku. Równiarka natomiast jak sama nazwa mówi jest sprzętem równającym jakieś przestrzenie drogowe. Kolejne typy maszyn drogowych to sprzęty sprzyjające do budowy powierzchni betonowych czyli asfaltu, do prac przy utrzymaniu dróg, czy także do robót wykończeniowych. Maszyny te to m.in. odśnieżarka w czasie zimy czy również zamiatarka.